JB GoAdvise - Twoja Wirtualna Asystentka​

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.goadvise.pl[Serwis].

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio za pośrednictwem serwisu oraz profili w social media.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu przez Administratora jest w pełni zgodne z zasadami określonymi w przepisach prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Justyna Biernacka GoAdvise, REGON 524243211, NIP 9552563272, tel. +48 721 073 183, adres e-mail: kontakt@goadvise.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 3. Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji usług bądź zamówień w sklepie internetowym, w tym przetwarzanie dotyczy generowania dokumentów księgowych.
 4. Administrator zbiera dane za pośrednictwem mediów społecznościowych (social media). Wszelkie przeglądanie udostępnianych treści w social mediach oznacza przetwarzanie Pani/Pana danych dotyczące konta w mediach społecznościowych (np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, posty i polubienia). Administrator może także zbierać dane pochodzące z Pani/Pana interakcji dokonanych na profilach w mediach społecznościowych (Facebook lub LinkedIn), poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub „Dodania do sieci kontaktów”, opublikowania komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym profilu.
 

Źródło danych.

 1. Pani/Pan dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej, formularza kontaktowego lub składania zamówienia w sklepie zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a. W przypadku danych związanych z korzystaniem z social media dane uzyskujemy od z Pani/Pan publicznego profilu oraz wpisów na profilu na platformie internetowej Facebook lub LinkedIn.
 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w tym celu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonania obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w tym związanych z ochroną danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • obsługi newslettera ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w związku z korzystaniem z profili w mediach społecznościowych w celu:

a) informowania o aktywności Administratora i promowania różnych wydarzeń, które organizuje i budowania i utrzymania społeczności  związanej z Administratorem,

b) analitycznych i statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilów w mediach społecznościowych,

c) prowadzenia korespondencji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z prowadzeniem korespondencji sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić udzielenie odpowiedzi. W zależności od interakcji na portalach w mediach społecznościowych, będziemy przetwarzać dane osobowe, jednakże podanie danych w ramach korzystania z profili w mediach społecznościowych jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu do czasu udzielenia odpowiedzi, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Dane związane z dokumentacją księgową przechowywane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii.

Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe. Użytkownik ma prawo dostosowania i zarządzania plikami cookies, usunięcie lub wyłączenie może jednak wpłynąć na działanie Serwisu.

Jeżeli cookies nie są niezbędne naszej witrynie do prawidłowego działania, przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu Administrator  zwraca się do użytkownika o wyrażenie zgody na ich stosowanie.

Użytkownik może też zarządzać ustawieniami cookies we własnej przeglądarce. Dodatkowe informacje dotyczące cookies używanych przez inne witryny znajdują się w umieszczonych na nich powiadomieniach dotyczących prywatności lub cookies.

Justyna Biernacka GoAdvise NIP: 9552563272

©Copywriting by JB GoAdvise